Chat with us, powered by LiveChat

Artikler om Personlig Ledelse, Kommunikation og Salg

Her kan du læse artikler skrevet af Acuity Worlds Direktør og Cheftræner Henrik Wenøe

Hvordan er din opfattelse af tid?

Hvordan er din opfattelse af tid?

Kulturelle tidsforståelser Der er store kulturelle forskelle på den måde, du kan forstå tid. I Nordeuropa og USA har vi det, som Edward T. Hall kalder monokron tidsopfattelse; vi foretrækker at gøre én ting af gangen. I NLP kalder vi det at leve through time. Livet...

Hvordan oplever du verden?

Hvordan oplever du verden?

Submodaliteter har stor betydning for vores model af verden, for vores måde at genkalde os oplevelser på, for de måder vi forestiller os fremtiden på, og for alt hvad vi tænker. Vores indre model af verden er afgørende for, hvordan vi oplever den ydre verden, da...

Ved du hvilket repræsentationssystem du benytter?

Ved du hvilket repræsentationssystem du benytter?

Der findes forskellige redskaber og teknikker, du kan bruge til at finde frem til, hvilket repræsentationssystem du selv og andre benytter. Gennem de kropslige signaler som vejrtrækning, taletempo og øjenbevægelser afsløres det repræsentationssystem, der er aktivt....

Matche via Yes-settet

Matche via Yes-settet

Yes-settet, på dansk Ja-sættet, er en verbal måde at matche på, hvorved den, du taler med, ikke kan andet end at være enig med dig. Du matcher den andens model af verden med ord, da du formulerer dig på en måde, så den, du taler til, kun kan tænke eller sige:...

En ny salgsmodel

En ny salgsmodel

Vi kan nok blive enige om, at den verden vi lever i i dag, bliver mere kompleks som årene går. Vi tilbydes flere og flere muligheder, der dukker op med stadig tiltagende fart. Dette omfatter også de muligheder, som køberne har, når de overvejer, hvordan de kan...

Følelsernes magt og betydning

Følelsernes magt og betydning

Vi mennesker er overordnet styret af følelser, og dermed er tesen om, at vi er i stand til at tage rationelle beslutninger et falsum. Et falsum der gør op med grundlæggende elementer i moderne videnskabelig forskning. Retorikkens ‘grand old man’ Aristoteles frem-...

Tankernes byggesten

Tankernes byggesten

Submodaliteter Hvordan tænker du det, du tænker? For rigtig mange mennesker er det deres tanker, der leder dem, og ikke dem der leder deres tanker. Derfor kommer, går og flyver tankerne, uden de fleste mennesker er i stand til at kontrollere tankerne. Det er altså...

Metaforer – dynamisk storytelling

Metaforer – dynamisk storytelling

Da jeg i sin tid opsøgte min første NLP træning, var det først og fremmest fordi jeg gerne ville blive bedre til at kommunikere. Jeg havde den idé, at hvis jeg blot kunne lære at blive mere præcis i min kommunikation, ville jeg opnå det, jeg ønskede. Det gik dog...

Du kan ikke ikke-kommunikere

Du kan ikke ikke-kommunikere

For en del år siden var jeg ansat i et firma, der sælger basisingredienser til fødevarer. Jeg var ansvarlig for at få den årlige kontrakt i hus med en af firmaets største kunder. Et år havde jeg haft løbende kontakt med indkøbschefen, vedrørende en temmelig stor...

Pin It on Pinterest

Share This