Submodaliteter

Hvordan tænker du det, du tænker?

For rigtig mange mennesker er det deres tanker, der leder dem, og ikke dem der leder deres tanker. Derfor kommer, går og flyver tankerne, uden de fleste mennesker er i stand til at kontrollere tankerne.

Det er altså vigtigt at være opmærksom på, ikke bare hvad du tænker, men også hvordan du tænker. Dette vil gøre dig bevidst om, hvordan du tænker de tanker, du tænker, så du kan begynde at øve indflydelse på dem og dermed blive i stand til at lede dig selv på et dybere plan. Samtidig vil du også blive i stand til at lede andre mennesker til at tænke på en måde, som understøtter dem i, at være som de er, når de er bedst, og er den de ønsker at være.

Richard Bandler som er en af de to personer, der oprindeligt udviklede NLP tilbage i starten af 70’erne, fandt ud af, at ligesom vi oplever verden gennem vores sanser, så tænker vi også gennem vores sanser. Vi ser billeder for os selv, vi hører indre lyde, vi mærker fornemmelser og vi siger noget til os selv. Og summen af det, er vores tanker.

Hvis en person eksempelvis tænker på at skulle på ferie om en måned, så kan det være, han siger til sig selv: “Ahh, det bliver rart at skulle på ferie…” med en rolig og afslappet stemme. Personen forestiller sig måske den hvide sandstrand, han skal ned og ligge på, kombineret med fornemmelsen af det varme vejr og den lette påklædning. Alle disse ting er til stede, og det er derfor, han glæder sig til ferien. For de fleste mennesker er det noget, der sker uden for deres bevidsthed. Det er sjældent, de tænker på, hvad og hvordan de tænker på deres ferie, og hvad det er, der gør, at de kommer til at glæde sig til den.

På samme måde er der eksempelvis mange mennesker, der tænker på julen på en måde, som gør, at de ikke sætter sig op til, at det bliver en god jul og en god oplevelse. I stedet er det forestillingen om den skrigende familie og at sidde forædt tilbage med fire kilo for meget på sidebenene. Derfor er det de tanker, du gør dig om julen og ikke julen selv, der afgør, om du kommer til at glæde dig eller ej.

Forståelse for hvad submodaliteter er, altså forståelse af hvordan vi tænker, det vi tænker, er erkendelsen af at disse eksisterer og at lære, hvordan du kan yde indflydelse på dem. Det er en rigtig god metode til at få adgang til netop, at lede dine egne tanker og dermed dig selv.

Det samme gælder i forhold til at lede andre, for hvis du ikke er i stand til at lede andres tanker, hvordan er du så i stand til at lede dem?

Når jeg laver New NLP kurser, og vi er nået til submodaliteter, starter jeg en gang imellem dagens session med at bede kursisterne om at forestille sig en direktør i kvindeundertøj. Når deltagerne har haft et par sekunder til at overveje, hvad deres svar er, spørger jeg: “Hvad så du for dig, en mand eller en kvinde?”

Langt de fleste, både kvinder og mænd, svarer at de så en mand. Når jeg så spørger de kvinder, der er til stede, om ligestilling i samfundet er vigtigt for dem, så svarer de som regel: “Ja.” De fleste får en ‘AHA-oplevelse’, når det går op for dem, at pointen med tankeeksperimentet er, at den direktør i dameundertøj jeg egentlig tænkte på, faktisk var en kvinde.

Submodaliteter styrer den måde, dine tanker arbejder på, og hvis du som kvinde tænker på en mand, hver gang ordet direktør bliver sagt, så er det ikke ligefrem en understøttende faktor for, at kvinder bliver direktører. At blive bevidst om hvad og hvordan du tænker, er et vigtigt trin til at få indflydelse på, hvad og hvordan du tænker, og ikke mindst hvordan du ændrer det.

Hvordan oplever du verden?

Submodaliteter har også stor betydning for vores model af verden, for vores måde at genkalde os oplevelser på, for de måder vi forestiller os fremtiden på, og for alt hvad vi tænker.

Vores indre model af verden er afgørende for, hvordan vi oplever den ydre verden, da det sætter vores filtre op og påvirker, hvad vi lægger mærke til. Denne indre model kan vi ændre. Du kan blive opmærksom på, hvordan du eller andre tænker, og du kan lære, hvordan du kan ændre submodaliteterne.

Submodaliteter er et værktøj, der kan hjælpe os til at forstå, hvordan vi tænker. Det er de detaljerede elementer, der ligger under de overordnede sansemodaliteter. Alle vores oplevelser repræsenteres i vores indre, som lyde, lugte, smage, fornemmelser, billeder og indre dialog. Hver modalitet kan beskrives mere detaljeret, idet vi for eksempel kan beskrive et billede som stort eller lille, i farver eller sort/hvid, en film eller still-billede, osv.

Hvis du vil ændrer, hvordan andre mennesker opfatter verden – og dermed træne dem til at opnå sine mål – kan du tage vores coach uddannelse.

 

Tankernes styrke

En af mine tidligere ansatte kom engang til mig og fortalte grådkvalt, at hun følte sig meget stresset. Hun sagde: “Jeg føler det, som om der er et bjerg af opgaver foran mig, og jeg har svært ved at forestille mig, hvordan jeg nogensinde skal nå igennem dem til tiden.”Samtidig med at hun talte, viste hun med sin højre hånd, formen og højden på det bjerg af arbejdsopgaver, hun forestillede sig. Jeg svarede hende: “Så du føler, at det er stressende at have dette bjerg af opgaver foran dig?” samtidig med at jeg gentog hendes håndbevægelse, der tegnede bjerget. Hun nikkede. Så jeg fortsatte: “Hvordan ville det føles, hvis vi jævnede bjerget ud foran dig, sådan her…?” mens jeg med en glidende håndbevægelse jævnede bjerget ud foran hende og transformerede det til fladt terræn. Hun svarede i et meget overrasket tonefald: “Meget bedre!”

Det er altså ikke ligegyldigt, hvordan kvaliteten af dine indre repræsentationer er, for det har betydning for, hvordan du oplever verden omkring dig. Forskellige kvaliteter i modaliteterne ændrer på den oplevelse, du har inde i dig selv. Ændrer du på elementerne i billedet, ændrer du også på den oplevelse, billedet giver dig. På den måde, arbejder du med submodaliteter, og dermed med hvordan du leder dine tanker.

Ændring af submodaliteter – at lede dine egne tanker

Hvis du ønsker at ændre dine indre forestillinger, kan det gøres på forskellige måder. Du kan vælge at ændre en enkelt submodalitet, eksempelvis kan du gøre dit indre billede lysere. Du kan også ændre en følelse, du har, så den bliver mere behagelig.

Når du går ind og afdækker og ændrer submodaliteter, er det, efter mit arbejde med at træne tusindvis af erhvervsledere min erfaring, at der er nogle generelle regler. Eksempelvis vil det gøre sig gældende, at jo lysere en person ser sit billede, jo flere positive associationer skaber det. Farver vil ofte blive opfattet positivt, frem for sort/hvid. Større billeder vil have en større effekt og være mere kraftfulde end mindre. Billeder, der er tættere på, vil være mere kraftfulde, end et billede der er længere væk. Skarpere billeder vil have en større effekt, end dem der er mere slørede. Billeder der er i bevægelse, vil være mere attraktive end still-billeder.

Dette er generelle regler, som dog ikke altid gælder for den enkelte.

Jeg har haft elever, som har tænkt på noget i sort/hvid, hvor det har mindet dem om et fotografi i deres mormors hus, som har en meget positiv association for dem. I sådanne tilfælde vil dét – at ændre billedet fra sort/hvid til farver – medføre, at de forbinder billedet med noget helt andet, end det de ønskede. Der er altså undtagelser. Ved at gøre et billede større, skarpere, eller tættere på, betyder ikke nødvendigvis, at det gør visualiseringen mere kraftfuld. Det er derfor vigtigt, at du tester, at det du gør, er det rigtige, for lige den person du arbejder med.

Del denne artikel