Du bliver som leder, sælger og coach nødt til i første omgang at vide, hvad det er for en adfærd, du vil have, andre mennesker har, for at du kan stille de spørgsmål, som vil give dig de svar, du faktisk leder efter, og de handlinger du ønsker. Du bliver nødt til at gøre op med dig selv, hvad det er de skal gøre for at få succes, og så kan du finde ud, af hvilke spørgsmål du kan stille, for at de får den adfærd. Det er ikke nok, at du ved hvilken bundlinje, der skal til, du må også vide hvilken adfærd, der skaber det ønskede resultat.

Personal Leadership Spiral™

Meta Modellen Plus tager udgangspunkt i, at ledelse, teamcoaching og virksomhedsudvikling er en proces, og derfor må dine spørgsmål understøtte denne proces. Til det formål er modellen Personal Leadership Spiral – PLS™ udviklet, som er grundmodellen i New NLP. Den er baseret på Joseph Riggios Satisfaction Cycle®.

Modellen kan specielt anvendes i situationer, hvor der er tale om et dynamisk system, du ønsker at udvikle. Her giver modellen dig muligheder for, eksempelvis at bruge tilgangen til udvikling af et projekt, udarbejdelse af virksomhedsstrategier eller medarbejderudvikling.

Personal Leadership Spiral™

En dynamisk og systemisk model

© 2007 Acuity World

Du kan ikke bruge modellen direkte, hvis du arbejder med mekanisk produktion eller et andet mekanisk system. Her vil det ofte give bedre mening at spørge ind til det, der ikke virker og dermed identificere problemet for at løse det.

Kapitlet her gennemgår Meta Modellen Plus, en del af gangen.

 

1. Present State, PS+

Find først ud af hvad der allerede fungerer hos medarbejderen/ coachee/ i afdelingen/ i virksomheden.

Hvad fungerer?

Hvordan fungerer det?

Hvem og hvilke fungerer?

Hvorfor fungerer det?

2. Desired State, DS++

Find dernæst ud af hvad du ønsker hos medarbejderen/ coachee/ i afdelingen /i virksomheden

Hvad ønsker du?

Hvornår ønsker du..? Hvordan ønsker du …?

Hvorfor ønsker du …?

Hvordan ved du, at du har opnået det ønskede?

Hvad skal være sandt for, at målet helt sikkert er nået?

Hvilke kriterier vil være opfyldt?

3. Process

Ud fra den ønskede tilstand find da ud af, hvad der skal til for at komme hertil.

Hvad skal ske for at nå til den ønskede tilstand?

Hvordan vil du gerne have det til at ske?

Hvordan vil du vide, at dette vil virke?

4. Handling, Just do it

Gør hvad der er nødvendigt for at nå dit mål.

Hvad er det første, du gør?

Hvem tager du først fat i?

Hvornår vil du gøre det nu?

Formålet med at starte med at spørge til PS+ er, at få nyttig information og endnu mere vigtigt, at få dem der arbejder med modellen i en god tilstand. Det er vigtigt at bruge tid i første trin af modellen for at sikre, at den gode tilstand opstår.

Det er også vigtigt, at der bliver spurgt til hvad, før der spørges til hvordan. Ofte sker der det, at der tales om, hvordan noget skal gøres, i stedet for hvad den ønskede situation vil være. Derfor er afsættet for modellen, at 1. trin kommer før trin 2, trin 3, at 4. trin er det sidste trin i processen. Du må derfor sikre dig, hvad den ønskede tilstand er, før du går i gang med, hvordan målet kan nås.

Modellens niveauer

Du kan bruge PLS på mange forskellige niveauer, på et personligt niveau, et teamniveau og et strategisk niveau. I alle tilfælde følger du den samme struktur. Eksempelvis kan modellen bruges på:

 

Personligt niveau:

1. PS+:

Hvad fungerer for dig?

Hvad er dit talent?

Hvilke færdigheder har du?

Hvorfor fungerer det?

Hvad tror du om dig selv og andre?

Hvad er vigtigt for dig i dag?

2. DS++:

Hvad kunne du tænke dig at opnå?

Hvilke færdigheder vil du gerne have?

Hvilke evner ønsker du?

Hvorfor er det vigtigt for dig?

Hvornår ønsker du dig det?

Hvorfor ønsker du dig det?

Hvordan vil du vide, at alt dette vil virke?

Hvad er vigtigt for dig i dag?

3. Process:

Hvad skal ske for at nå til det ønskede mål?

Hvordan vil du gerne have det til at ske?

Hvad kan du gøre med de ressourcer, du allerede har?

Hvilke ressourcer skal tilføjes?

4. Do it:

Hvad er det første du gør?

Hvem tager du først fat i?

Hvornår vil du gøre det?

Teamniveau:

1. PS+:

Hvad fungerer i teamet?

Hvad fungerer i forhold til samarbejdet?

Hvilke talenter er der?

Hvorfor fungerer det?

Hvad er vigtigt i teamet?

Hvad tror I om jer selv og andre?

2. DS++:

Hvad kunne I tænke jer?

Når teamet fungerer præcist, som I ønsker, hvilke færdigheder har I så?

Hvad er vigtigt for jer?

Hvornår ønsker I, at det er sket?

Hvorfor ønsker I jer det?

Hvordan ved I, at det er, som I ønsker?

3. Process:

Hvad skal der ske, for at I kan nå det ønskede mål?

Hvordan vil I have det til at ske?

4. Do it:

Hvad er det første, I gør?

Hvem tager først fat?

Hvornår vil I gøre det…nu?

Strategisk ledelsesniveau

1. PS+:

Hvilke produktgrupper har den største indtjening i dag?

Hvilke ledere er de bedste?

Hvorfor er disse ledere de bedste?

Hvem er jeres bedste kunder?

Osv…

2. DS++:

Hvad er målet?

Hvor er virksomheden om 5 år?

Hvornår skal det være på plads?

Hvilke markeder ønsker vi at være på?

Hvorfor er det et ønsket mål?

Hvordan vil vi vide, at vi har nået målet? Osv…

3. Process:

Hvad skal der til, for at virksomheden når målet?

Hvilke KPI15 har I opfyldt?

Hvordan ønsker I det skal ske?

Osv…

4. Do it:

Hvad er det første, der skal sættes i gang?

Hvor er fokus først?

Hvem tager I fat i først?

Hvornår vil I gøre det… nu?

Osv…

At lytte og spørge ind til processen

Meta Modellen Plus kan du bruge på to måder. Det er en model, du kan bruge, når du ønsker at involvere medarbejdere, coachee eller virksomhedsledelsen i en udviklingsproces. Med modellen får du spurgt på måder, så nuværende tilstand, mål og handlingsplan bliver afdækket og parat til at føres ud i livet.

Den anden måde du kan bruge modellen på, er som redskab til at lytte. Ved at lytte efter hvilke implicitte spørgsmål medarbejdere, coachee eller ledelse svarer på, kan du få information om hvilket trin i Personal Leadership Spiral, de taler ud fra. Ved at lytte efter hvor fokus ligger, bliver du meget bedre i stand til at sætte gang i medarbejderens, coachees eller virksomhedens udviklingsproces, fra nutid over ønsket mål til konkret handling.

Når du lytter til dine medarbejdere, er det vigtigt ikke at stille alle mulige spørgsmål. Det handler om at finde ud af, hvad der er det vigtigste for dine medarbejdere at have fokus på. Når du stiller spørgsmål, er det fordi, det er din rolle som leder eller coach at sikre dig, at de er på rette vej. Ikke kun for at kontrollere, men fordi det er din rolle at sikre dig, at de ved nok og har styr på tingene, så du kan give dem grønt lys til arbejde videre.

Nogle medarbejdere signalerer nonverbalt, at de ved hvor i processen de er, mens du med andre skal stille en række af spørgsmål fra modellen. Dine medarbejdere er ansvarlige for hvad de laver, men du er også ansvarlig for, hvad der bliver lavet i din afdel- ing eller i din virksomhed.

Når du begynder at bruge tankegangen i Meta Modellen Plus, og du gør det med præcision og vedholdenhed, så sker der det, at dine medarbejdere begynder selv at stille sig de spørgsmål, du bruger. De er dermed forberedte på, at du i samarbejdet vil stille bestemte spørgsmål. På denne måde vil du, over tid, sikre dig, at de altid ved:

  • Hvor de er

  • Hvor de er på vej hen

  • Hvad de vil gøre

Samlet leder det til målrettede og effektive handlinger. Kapitlet her har gennemgået Meta Modellen, del for del, og påpeget de muligheder modellen tilbyder.

Lav denne øvelse

Øvelse A – Din personlige ledelse

Find et sted hvor du er uforstyrret.

1. Start med at lave en liste med det du er  god til. Eksempelvis i forhold til dit arbejde: hvad har du styr på, hvad er du god til? Hvad er dit talent?

2. Hvordan vil du gerne fungere på arbejdet om et år? Hvad kunne du tænke dig? Tillad dig selv at drømme. Hvordan vil du vide, at du har det?

3. Hvad skal ske, for at du når målet? Hvad skal der til? Hvordan vil du gerne have det til at ske?

4. Hvad er det første, du gør? Hvem tager du først fat i nu? Hvornår vil du gøre det… nu?

Øvelse B – Hvor ligger fokus?

Udvælg et møde hvor du kan indtage en observerende rolle.

1. Til mødet, undersøg da, hvilket niveau talen går på. Er det personligt, team- eller strate- gisk niveau?

2. Er udgangspunktet det, der virker, eller er der fokus på problemerne? Undersøg derpå hvor i processen, der tales. Hvilket trin i modellen er der fokus på?

3. Følges trinnene slavisk, eller springes der frem og tilbage mellem trinnene?

4. Efter mødet gennemtænker du dine observationer. Overvej hvilke spørgsmål du kan stille, for at der tages udgangspunkt i det, der allerede virker. Hvilke spørgsmål kan du stille for at støtte fremgangsmåden i modellen? Hvilke spørgsmål kan du stille for at gøre andre mere bevidst om hvilket niveau, de taler på?

Del denne artikel