Personlig ledelse

Personlig ledelse tager afsæt i at afdække, hvordan du er, når du er bedst. Bagefter kan du grundfæste denne tilstand som dit grundlag. Resultatet af at handle på denne måde er, at du helt naturligt og ubesværet følger det spor, som passer helt specielt til dig. Når du befinder dig på dit eget personlige spor, leder du dig selv; du ledes ikke af dine følelser.

Når du befinder dig på dit eget personlige spor, leder du dig selv; du ledes ikke af dine følelser. Bevidst at kunne lede dig selv, er helt klart et stærkt udgangspunkt. Mange mennesker reagerer ubevidst på den situation, de befinder sig i, og ledes dermed af det, der sker i situationen, uden bevidst at tænke. Dette sker uden for deres bevidsthed, og dermed leder de ikke sig selv. Mange mennesker gør ofte det modsatte; tror at de tænker og beslutter sig for, hvad de skal gøre, hvor det der i virkeligheden sker er, at de reagerer ubevidst på det, der sker omkring dem i stedet for selv at beslutte, hvor de gerne vil hen. Personlig ledelse kræver mere … – at du bevidst vælger dine egne handlinger og selv bestemmer, hvem du vil være, og hvor du vil hen i livet.
En anden indgangsvinkel til personlig ledelse er følgende spørgsmål: “Hvem er jeg, når jeg virkelig er mig selv?” Når svaret dukker op, og det står klart og tydeligt, hvordan du virkelig er, skal du gøre dig klar til at stille dig selv det næste spørgsmål: “Hvad har jeg lyst til at gøre, og hvilke resultater har jeg lyst til at skabe – både alene og sammen med andre?” Husk på, at der ikke kan komme et resultat uden handling.

Den perfekte tilstand

Vil vil gerne tilbyde dig en opskrift på, hvordan du kan opnå den tilstand, som vi beskriver ovenfor, og som vi kalder for interdependency – uafhængig sammen med andre. Indbyrdes afhængighed er en tilstand, som andre før os har beskrevet på mange forskellige måder. Denne tilstand rækker ud over det at være afhængighed af andre; du bliver uafhængig sammen med andre, der ligesom dig er i stand til at agere fra en position af uafhængighed. Det er en helt naturlig følge af at være dig selv, når du er bedst, at du gør, hvad der er bedst for dig hvert eneste øjeblik. I denne tilstand vil du også være åben overfor det, der er bedst for andre. Dette beskriver den perfekte tilstand, hvorfra du kan dyrke interdependency.

Når du opererer fra denne position, vil du have adgang til at bruge din naturlige intuition. Du vil være opmærksom på de signaler, der er til stede i det system, hvori du befinder dig og også på dine egne interne signaler. På denne måde vil du være i stand til at agere hurtigt, effektivt og med præcision i forhold til de signaler, der er til stede.

Er du klar til at arbejde med dig selv?

Lær at udøve strækt personlig ledelse med på et 3½ dags kursus i Personlig Ledelse eller på vores certificeret lederuddannelse Personal Leadership Program – PLP I™. 

Søg om 10.000 til at styrke mental sundhed på din arbejdsplads. Acuity World byder ind med en række spændende foredrag og workshops. Ansøg inden den 3. juni 2022.

Del denne artikel