Salgstræning i din virksomhed

Mangler dit salgsteam kompetencerne til at skabe bedre salgsresultater?

Personal Selling Program – PSP™

Det er vigtigt, at en virksomhed har en gennemtænkt strategi, et godt produkt og en væsentlig mission. For at få fuldt udbytte af virksomhedens potentiale, er der dog et enkelt led, som også skal fungere optimalt for at alt det øvrige kan komme i spil – det personlige salg.

Vi vil med Personal Selling Program – PSP™ sikre, at din organisations salgsstyrke får de personlige og sociale kompetencer, der skal til, for at I kan nå jeres salgsmål.

Sælgere, der skaber excellente præstationer og resultater, er dem, der forstår at kombinere en høj faglighed og en god forretningsforståelse med stærke personlige og sociale kompetencer. De sælgere, der har succes, er med andre ord dem, der har de personlige og sociale kompetencer til at omsætte de teoretiske færdigheder til resultater i praksis.

De fleste virksomheder er gode til at give deres sælgere kvalificeret produkttræning, så deres faglige niveau er på plads. Samme virksomheder sikrer sig også, at deres sælgere har en god forretningsmæssig forståelse, der understøtter en fornuftig prissætning for både virksomhed og kunder. Det er imidlertid vores opfattelse, at mange virksomheder endnu ikke har det nødvendige fokus på træning af de personlige og sociale kompetencer hos deres sælgere.

Vi tilbyder

Acuity World tilbyder et unikt produkt, der indeholder mange af de elementer, I sikkert allerede kender til og bruger i jeres salgsarbejde. Når vi kalder det unikt er det fordi den centrale model, vi benytter, tager afsæt i en anderledes måde at tænke salg på – vi tager udgangspunkt i det, der virker allerede, i stedet for at tage afsæt i jeres problemer. På den måde når vi et højere mål.

Få optimalt udbytte med træningsforløb for både salgsledelse og sælgere

For at I som virksomhed får størst muligt udbytte og opnår størst mulig succes, er det en god idé at både salgsledelsen og sælgere deltager i træningsforløbet/processen. På den måde sikres det, at alle får de nødvendige værktøjer til at drive salgs- og udviklingsprocessen optimalt.

Personer, der ofte med fordel kan indgå i salgsteamet er: Account managers, salgschefer, salgsdirektøren, produktchefer, produktspecialister, QA personer, marketingchefer, produktionschefer og den administrerende direktør. Disse personer vil ofte have vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Derfor vil det være godt at give dem alle en fælles forståelse for, hvordan I netop i jeres virksomhed ønsker at strukturere og drive salget.

Dette program er for virksomheder der ønsker
 • Større kundeloyalitet.
 • Kortere indsalgstid.
 • Større kundetilfredshed.
 • Et fælles sprog om salg.
 • En proaktiv og selvmotiveret salgsstyrke.
 • En mere effektiv håndtering af vanskelige personer.
 • En salgsproces, der understøtter høj kundetilfredshed og dermed større kundeloyalitet og genkøb.
Træningen i praksis

Personal Selling Program – PSP™ skaber varig udvikling for jeres sælgere. Alle teorier og salgsmodeller bliver omdannet til praktisk erfaring, så det, sælgerne lærer, udvikler sig til kompetencer. Udover et større salg oparbejder sælgerne et mind-set, der også har en positiv effekt internt i organisationen. Salgsmodellen kan bruges på tværs i alle funktioner, uanset om dine medarbejdere arbejder med salg af produkter eller idéer.

Vi tilpasser programmet efter jeres behov

Ingen virksomheder er ens. Derfor starter vi altid vores træningsforløb med en indledende workshop, som giver os kendskab til jeres nuværende situation og ruster os bedst muligt til at hjælpe. Det er også her, vi aftaler præcis, hvordan implementeringen skal forløbe.

En implementeringsplan vil typisk indeholde følgende:

 • Vi sikrer, at I har den bedst mulige salgsstrategi, som understøtter den overordnede virksomhedsstrategi.
 • Vi afdækker, hvad der allerede fungerer i dag i forhold til strategien.
 • Vi udvikler et konkret program, der matcher jeres behov.
 • Vi implementerer og gennemfører det konkrete salgstræningsprogram.
 • Vi følger op.
Få optimalt udbytte med træningsforløb

For at I som virksomhed får maksimalt udbytte og opnår størst mulig succes, er det en god idé, at både salgsledelse og sælgere deltager i træningsforløbet. På den måde sikres det, at alle får de nødvendige værktøjer, der skal til for at drive salgs- og udviklingsprocessen optimalt.

Resultater og referencer

Gennem de seneste 15 år har Acuity World hjulpet danske og udenlandske virksomheder med at blive skarpere i deres personlige salg. Personal Selling Program™ er et af vores mest sælgende og populære produkter, og vi har gennemført salgstræning for både små og store organisationer i Danmark såvel som udlandet. Vi har arbejdet med organisationer fra 5 til over 5000 personer fra forskellige brancher med meget positive resultater. Ring til os, hvis du ønsker referencer.

Priser

Priserne er vejledende. Aftales endeligt ved de enkelte projekter. Kontakt os for ydeligere information.

Download pdf med indhold

Send os en besked

Info

Acuity World Kursus- & Uddannelsessted

Havarthivej 6, 2840 Holte

+45 4448 6969

info@acuityworld.com

CVR: 29623880