Chat with us, powered by LiveChat

Personal Outplacement Program - POP™

Vi hjælper dig med at afklare dine faglige, personlige og sociale kompetencer!

PERSONAL OUTPLACEMENT PROGRAM – POP™

Det kan være en stor omvæltning for en medarbejder at blive sagt op. Derfor er vores mål med Personal Outplacement Program – POP™ at sikre, at din organisations medarbejdere får styrket de personlige og sociale kompetencer, så de kan komme godt videre i deres arbejdsliv.

Vores erfaring siger os, at mange af de medarbejdere, der er blevet sagt op, ofte er dygtige til det faglige og det forretningsmæssige. Det at miste sit arbejde vil dog ofte skabe udfordringer på det personlige og sociale område, der kan stå i vejen for at få et nyt job.

 

Vi tager udgangspunkt i det, der virker

Virksomheder og individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker, frem for det, der ikke virker. På Personal Outplacement Program – POP™ og i Acuity World fokuserer vi derfor på den enkelte medarbejders talenter og styrker, og derfra realiserer vi det fulde potentiale.

Hvad får medarbejderen ud af et forløb hos os?

Vi har fokus på at styrke den enkeltes personlige kompetencer specielt inden for tre områder: Personal Power, Personal Creativity og Personal Influence. Når medarbejderen mestrer alle tre elementer, vil vedkommende for alvor kunne drage nytte af sin faglighed og forretningsmæssige forståelse – og derfor få et nyt job hurtigere og lettere.

 

Det personlige udbytte

Personal Power betyder, at medarbejderen genfinder sin personlige kerne og power. Dette understøtter, at vedkommende hurtigere bliver i stand til at handle og få et nyt job.

Personal Creativity vil sige, at medarbejderen lærer at tænke i nye baner, så han/hun kan gå efter det rigtige job, der matcher vedkommendes faglighed, personlighed og ønsker lige nu – frem for bare at fortsætte i samme spor.

Personal Influence indebærer, at den enkelte bliver god til at sælge sig selv. Det vil sige, at medarbejderen lærer, hvordan vedkommende får andre til at købe ind på sine kompetencer og sin personlighed.

 

Indhold og form

Personal Outplacement Program – POP™ tilpasses medarbejderens behov og tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Herfra fastlægges et konkret forløb, der består af en blanding af personlige møder, træning, netværksmøder og hjemmearbejde. Forløbet varer typisk 3-6 måneder og kan indeholde følgende:

Priser

5-10 personer 10% Rabat

11-20 personer 15% Rabat

21 – xx personer 20% rabat

Medarbejder
DKK 10.000 ekskl. moms

 

Inkluderer: Opstartsmøde/planlægning, afdækning styrker/kompetencer, Personlig Sparring, Personlig opfølgning, Personlig Inspiration.

Medarbejder – udvidet
DKK 25.000 ekskl. moms

 

Inkluderer: Opstartsmøde/planlægning, afdækning styrker/kompetencer, Personlig Sparring, Personlig Opfølgning, Personlig Inspiration, Personlig Træning, Personligt Netværk.

Mellemleder
DKK 45.000 ekskl. moms

 

Inkluderer: Opstartsmøde/planlægning, afdækning styrker/kompetencer, Personlig Sparring, Personlig Opfølgning, Personlig Inspiration, Personlig Træning, Personligt Netværk, Personlig Ledelse. 

Direktør/topleder
DKK 65.000 ekskl. moms

 

Inkluderer: Opstartsmøde/planlægning, afdækning styrker/kompetencer, Personlig Sparring, Personlig Opfølgning, Personlig Inspiration, Personlig Træning, Personligt Netværk, Personlig Ledelse, Personlig Branding Analyse

Opstartsmøde

Alle forløb indledes med et opstartsmøde, hvor den enkeltes forløb tilrettelægges. Her kan medarbejderen vurdere, om kemien er på plads med den konsulent, der vil følge medarbejderen gennem hele forløbet som coach, mentor og sparringspartner.

Afdækning af personlige styrker og kompetencer

Vi anbefaler, at medarbejderen allerede tidligt i forløbet bliver bevidst om sine personlige, sociale og faglige talenter og styrker. Dette sker under en personlig samtale med udgangspunkt i vores Personlige Branding Analyse.

Afdækning af personlige ønsker til et fremtidigt job

Med udgangspunkt i de personlige styrker og kompetencer afdækkes medarbejderens forventninger og ønsker til det fremtidige job. Det er vigtigt, at det står helt klart for medarbejderen, hvad denne ønsker sig fremover, da det har stor indflydelse på, hvordan jobsøgningsprocessen gribes an.

Ansøgning og CV

Med udgangspunkt i medarbejderens personlige styrker og faglige kompetencer samt ønsker til fremtidig beskæftigelse, får denne hjælp og sparring til at udarbejde ansøgning og CV.

Strategier for effektiv jobsøgning

Med udgangspunkt i den enkelte person udarbejdes en konkret plan for jobsøgningen. Dette sikrer, at medarbejderen løbende holdes i gang med processen. Der gives også input til, hvorledes medier, sociale medier og andre netværk kan anvendes.

Personlig træning

Vi tilbyder relevant træning i at gå til jobsamtale, hvor fokus er på en autentisk fremtræden og personlig gennemslagskraft.

Personlig inspiration

Vi afholder løbende workshops, hvor medarbejderen får inspiration til at coache og lede sig selv, kommunikere mere effektivt og sælge sig selv.

Personligt netværk

Hver 14. dag afholdes netværksmøder, hvor medarbejderen mødes med andre og får input og sparring på sin situation.

Personlig opfølgning

Gennem hele forløbet vil konsulenten fra Acuity World følge op i forhold til den plan, der er blevet lagt sammen med medarbejderen, for at sikre momentum i processen.

Kontakt os

Vil du vide mere om Acuity Worlds outplacement Program, så kontakt en af Acuity Worlds uddannelsesrådgivere.

Maria Nguyen

Maria Nguyen

Uddannelsesrådgiver, Marketing og Social Media

maria@acuityworld.com +45 2136 0022
Pia Claudine Sørensen

Pia Claudine Sørensen

Senior Uddannelsesrådgiver, Marketing & Kommunikation

Lisa Clemmensen

Lisa Clemmensen

Uddannelsesrådgiver, Marketing & Visuel Design

lisa@acuityworld.com +45 2135 0044

Pin It on Pinterest

Share This