Da jeg i sin tid opsøgte min første NLP træning, var det først og fremmest fordi jeg gerne ville blive bedre til at kommunikere. Jeg havde den idé, at hvis jeg blot kunne lære at blive mere præcis i min kommunikation, ville jeg opnå det, jeg ønskede. Det gik dog hurtigt op for mig, at det oftest forholdt sig omvendt.

Ofte kan det være meget mere effektivt ikke direkte at sige det, du mener, men i stedet fortælle en historie med en metafor, der skaber de associationer, du ønsker.

For en del år siden, havde jeg en oplevelse, hvor jeg var til en heldagskonference omhandlende godt lederskab. Tilstede var alle spidserne i dansk erhvervsliv, hvor de fortalte om, hvad de hver især mente var god ledelse, både nu og i fremtiden. De kørte op og ned af stolper med fine begreber, erfaringer og powerpoint præsentationer. Det hele blev defineret fra A-Å.

Som afslutning på dagen, trådte Johannes Møllehave op, og på én time, brugte han ikke en eneste planche. Han fortalte intet om, hvad ledelse var, men han fortalte en masse historier. Historier som, på trods af manglen på definitioner og teoretiske referencer, gav et meget klarere billede af, hvad ledelse nu og i fremtiden er, end alle de andre tilsammen. Og det uden at han detaljeret gik ind og beskrev alt, skridt for skridt. Hans historier indkapslede essensen 100+ gange mere, netop fordi han brugte metaforer, og ikke intellektualiserede over det.

Metaforer forklares ofte ved, at de beskriver livet, men det forholder sig faktisk omvendt. Du organiserer dine opfattelser af virkeligheden i overensstemmelse med metaforer. Metaforer tilbyder simple, men kodede repræsentationer af fundamentale relationer i livet. Det er en effektiv måde at præsentere emner, der er værdiladede på et dybdestrukturelt niveau. Hvis du forestiller dig en organisation som en maskine, en bikube eller et fodboldhold, giver det store forskelle i din opfattelse af virksomheden. Metaforerne kobler et fænomen – maskine, bikube eller fodboldhold – fra en sammenhæng til et andet fænomen i en helt anden sammenhæng. Denne kobling kender du også fra eventyr, fabler og analogier.

Kunsten at anvende metaforer er et spørgsmål om, hvordan du kan sige noget til en person uden at sige det direkte. Ved at være uspecifik og indirekte når du udformer din metafor, kan du sikre dig, at budskabet opfattes på et dybt niveau. Desuden hjælper metaforer dig til at gøre en samtale mere interessant, fordi metaforer stimulerer evnen til at skabe visualiseringer undervejs i samtalen.

Inden for markedsføring og salg er det er en kendt strategi at bruge testimonials – tilbagemeldinger – fra tilfredse kunder, da det for mange virker mere overbevisende end en videnskabelig og teknisk dokumentation. Årsagen til dette er, at metaforerne taler til vores højre hjernehalvdel, der tænker i billeder og følelser.

Ved, via metaforer, at skabe analogier mellem forskellige kontekster, kan der skabes nye perceptual spaces, altså, du kan skabe nye rammer for mulige opfattelser. Omtales kommunikation eksempelvis som en kamp, giver det mulighed for at beskrive indlæg som overfald, argumenter som at du slår fra dig og skyder forslag ned. Hvis kommunikationen derimod omtales som et skuespil, skabes andre mulige opfattelsesrum, som akter, tæppefald og roller.

Der kan være forskellige formål med at anvende metaforer i forbindelse med personlig ledelse.

Det første kan være at kommunikere ideer og viden eller at fortælle en historie, der transformerer indhold.

Det andet kan være at lede stemning og følelser hos lytteren og at sætte denne i en tilstand, der bedst muligt sikrer, at personen kan forstå dit budskab. Hvis du eksempelvis skal afholde et personalemøde, og alle dine medarbejdere er nervøse for de forandringer, der står for døren, så er de måske ikke i den bedste tilstand, til at modtage og forstå dit budskab, på den måde du havde tiltænkt det. I dette tilfælde handler det om at ‘bryde isen’ ved at fortælle dem nogle metaforer, der gør, at de slapper af og har det rart. Og så fortæller du dit budskab.

Det tredje kan være at skabe selvindsigt for individer og organisationer. Mennesker har forskellige personlige metaforer, myter og historier de fortæller om sig selv. Det samme gør sig gældende i organisationer. Her er der ligeledes nogle historier og fortællinger, som påvirker og skaber kultur.

Du kan bruge metaforer til mange ting; formidling af informationer, at lede andres stemninger og følelser og til at hjælpe mennesker til at få selvindsigt ved, at de bliver opmærksomme på, hvad det er for historier, den pågældende fortæller om sig selv, til sig selv og andre. I grupper og afdelinger kan du lære rigtigt meget af de fortællinger, der bliver fortalt.

Brug metaforer aktivt

Når du anvender metaforer i dit sprog, kommunikerer du direkte til modtagerens højre hjernehalvdel og går så at sige udenom den logiske behandling i den venstre hjernehalvdel. Du kan justere metaforer alt efter behovet for en direkte levering af budskabet. Jo mere subtil metaforen er, jo nemmere vil dit budskab gå direkte til højre hjernehalvdel.

Der er forskel på at forklare en medarbejder noget ved at bruge eksempler fra hans eller hendes kendte arbejdsliv eller bruge metaforer fra en helt anden kontekst. Når du bruger metaforer fra en anden kontekst, vil informationen blive håndteret anderledes end ved almindelig logisk databehandling i hjernen.

Du kan forklare en medarbejder, at du for nogle år siden læste en interessant artikel, der viste at mennesker, der kaster sig ud i noget ukendt også vil få større succes, selvom de for en kortere periode må investere både mere tid og energi. Når du bruger artikelmetaforen i din pointe, giver du medarbejderen en mulighed for at holde sig selv ude af sammenhængen, og dermed være mere dissocieret, end hvis du direkte bad medarbejderen om at engagere sig i et nyt projekt. Du hjælper medarbejderen til, på et ikke-bevidst plan, at acceptere budskabet, og herfra at handle og/eller lede.

Som leder er det et stærkt værktøj at kunne kommunikere ved hjælp af metaforer. Til afdelingsmøder, på tomandshånd og i andet dagligt arbejde bruger både du og andre allerede metaforer. Det sker for det meste ikke bevidst. Ved at fokusere på hvordan metaforer bruges af forskellige i forskellige sammenhænge, bliver du i stand til at vurdere, om metaforerne støtter et budskab eller ej.

Metaforer er en nøgle til den måde, et menneske tænker og handler på.

 

Det er et værktøj til:

  • At sikre sig en bedre forståelse i en kommunikation, så budskabet forstås af flere.
  • At møde den anden, hvor den anden er.
  • At udvise ‘respekt for den andens model af verden’.
  • Gennem sanseligt sprog, at få adgang til en fælles oplevelse.
  • Gennem en billedlig identifikation af vores drømme, konflikter, udfordringer, at beskrive indtryk og temaer som vi kender fra vores eget liv.
  • Give adgang til begge hjernehalvdele; den venstre – logiske og rationelle og den højre – intuitive og følelsesmæssige.
Del denne artikel