Hvorfor er stress- og mobbepolitikker er spild af tid!

Vi har igennem de seneste år oplevet, at virksomheder bruger mange ressourcer på at lave stress- og mobbepolitikker. Hvorfor ikke i stedet bruge tiden på at lave en trivselspolitik for dine medarbejdere?

 

Hvis du ønsker at lave en god trivselspolitik, vil jeg foreslå dig, at du starter med at besvare følgende spørgsmål:

1)  Hvor er der allerede trivsel på vores arbejdsplads?

2)  Hvordan ved vi, at der er trivsel der?

3)  Hvordan vil du/I vide, at der er den trivsel på hele arbejdspladsen, som I ønsker? Hvilken adfærd/omgangs- tone skal der til?

4)  Hvad skal der til for, at I kan opnå den trivsel, I ønsker? Hvad kan den enkelte medarbejder gøre for at understøtte processen?

 

For mig er dette en god opskrift på at lave en politik, hvis du er der, hvor du tror på det formålstjenlige i at lave politikker. Min erfaring er, at mange organisationer bruger politikker som erstatning for god ledelse. I stedet for at sikre sig, at ledere på alle niveauer er klædt på til at gøre det rigtige, tror mange, at de kan styre medarbejdernes adfærd centralt gennem politikker.

Jeg tror på, at hvis vi vil være konkurrencedygtige – også i fremtiden – må vi i højere grad sørge for at have ledere og medarbejdere, der er i stand til at lede sig selv og andre, fordi de ved, hvad der er rigtigt, og ikke fordi de kan læse en politik.

For mig er det helt centrale svaret på spørgsmålet: Hvad er det, der er sandt om en virksomhed og dens ledere, som er i stand til at fungere uden politikker? Dem, der finder svaret på dette spørgsmål, er dem der kommer til at klare sig bedst i konkurrencen fremover.

For et par år tilbage arbejdede jeg i en virksomhed, der besluttede sig for at lave en stresspolitik. Jeg undrede mig, for det, virksomheden ønskede, var alt andet end at stresse sine medarbejdere. Vi læser og hører fra medierne, at flere og flere virksomheder nu også begynder at have fokus på at lave en mobbepolitik for deres medarbejdere.

Grundlæggende kan jeg godt forstå, at der er nogle, der får en idé om at lave en sådan politik, men jeg tror på, at der skal startes et helt andet sted. Du får, hvad du fokuserer på, og rent mentalt ”fylder” det, du fokuserer på. Derfor kan det, der starter som en god intention, ende med at forstærke og forværre det, som virksomhederne gerne vil slippe af med. Det virker derfor absurd at bruge tid og ressourcer på at lave politikker for stress og mobning, da det er med til at fastlåse virksomheden og dens medarbejdere i det, de egentlig ikke ønsker.

Ud fra det, du nu har læst, forstår du, at jeg ikke bifalder tidens hovedstrømninger, og du er måske der, hvor du ikke helt forstår, hvad jeg mener, så jeg giver dig lige et eksempel, der kan få det til at stå klart for dig, hvad grundidéen i min tankegang er.

Forestil dig fx, at du ikke tænker på, hvad du lavede i går. Eller forestil dig, at du kan lade være med at tænke på, hvad du skal i morgen. Og du kan også lade være med at tænke på farven på din bil. Du vil sikkert finde dig selv i en situation, hvor du netop er blevet ledt til at tænke på det, du netop ikke skulle tænke på. Det er den måde, hvorpå den men- neskelige hjerne fungerer. Hjernen kan ikke tænke i negativer. Den bliver nødt til at tænke på det, du beder den om ikke at tænke på, for så ikke at tænke på det.

Et andet eksempel oplevede jeg hos min tandlæge. Han sagde, da jeg sad i stolen: ”Det kommer ikke til at tage lang tid, du skal ikke være bange, for det gør ikke ondt”. Det, han gerne ville have sagt, var: ”Det kommer til at gå stærkt, og du kan slappe af”.

Grundidéen i den måde, jeg tænker på, er, at jo mere du er i stand til at beskrive og vide, hvor du gerne vil hen i forhold til, hvad du gerne vil væk fra, desto større chance er der for, at du kommer derhen.

Min simple appel til virksomheder i Danmark – og i hele verden for den sags skyld – er at de stiller sig selv det simple og meget anderledes spørgsmål: Hvordan ønsker vi, at vores medarbejdere skal have det, når de er på arbejde? Og jo mere præcist, det bliver beskrevet, jo lettere bliver det at svare på, hvad der skal til for at komme derhen på en måde, så der både er bevidst og ubevidst fokus på det, der ønskes opnået.

Har du lyst til at blive klogere på stresshåndtering og det sunde arbejdsmiljø, så kan et foredrag med vores Business Coach Liselotte Pedersen være noget for dig – Læs mere her

Del denne artikel