Hvad er personlig ledelse?

Selv om du måske ikke er klar over det, er du der, hvor du allerede ved, hvad Personlig Ledelse er, og du bruger det allerede mere, end du er klar over.

Helt simpelt handler Personlig Ledelse om at sætte dig et mål, og gå efter det. Og det faktum, at du nu læser disse ord, er et eksempel derpå. Du så overskriften på denne artikel, og bevidst – eller ubevidst – besluttede du dig for at læse den, og er nu i gang. For mig er det et godt eksempel på Personlig Ledelse. Om den Personlige Ledelse var bevidst eller ubevidst er et andet spørgsmål.

Den betydning, vi tillægger Personlig Ledelse, handler ikke nødvendigvis kun om de situationer, hvor du er bevidst om, at du sætter dig et mål, som du vælger at gå efter. Det handler også om de situationer, hvor du, uden at reflektere nærmere over det, får sat dig et mål, som du begynder at forfølge. Som fx da du besluttede dig for at læse denne artikel. Du så ved et tilfælde overskriften. Den fangede din interesse, uden du egentlig reflekterede over det, og nu er du hér.

Tog du et bevidst valg om at læse artiklen?

Hvordan ved du, hvem du er, når du er dig selv?

I de år vi har undervist i Personlig Ledelse, har det været meget tydeligt, at langt de fleste har været fint i stand til at lede sig selv, og de har fundet frem til, at de ledte sig selv imod mål, der ikke længere var relevante for dem – mål, det var tid til at opdatere. Kernen i god Personlig Ledelse er evnen til at opsætte mål, der sandt understøtter den enkelte i at leve det liv, han / hun ønsker. Evnen til at kunne være bevidst om, hvad dine mål er for dig. Alt for mange mennesker lever i et forsøg på at opfylde andres mål, uden at være bevidste om, at det er det, de gør.

En anden dimension, vi ser på i forbindelse med Personlig Ledelse, er fokus på, hvem du er, i forhold til hvad du gør, så for os handler Personlig Ledelse ikke kun om, hvad du gør, og hvordan du kan gøre det endnu mere effektivt. Vi har valgt i højere grad at tage udgangspunkt i: ”Hvordan ved du, hvem du er, når du er dig selv?” Det er herfra god Personlig Ledelse starter.

Find ind til den, du er, når du er bedst

For os handler Personlig Ledelse ikke om at lære mennesker strategier for at undgå at gøre, alt det de ikke ønsker at gøre, så god Personlig Ledelse handler ikke om, hvordan du kan undgå at blive stresset, eller hvordan du kan undgå at blive fyret, eller hvordan du kan undgå at blive skilt. Det handler som sagt om at finde ind til, hvem du selv er, da det hurtigt vil give dig svaret på, hvad det giver mening for dig at bruge din tid på.

Det, vi foreslår, er, at du starter med at finde ind til den, du er, når du er bedst. Når du er, som du er, når du er bedst, er det muligt for dig at opstille rene og klare ”hen-imod mål” i modsætning til det, der naturligt sker, når mennesker er under pres, hvor de langt oftere vil opstille ”væk-fra mål”, dvs. mål der handler om det, de ønsker at undgå. Væk-fra mål har den ulempe, at de har en tendens til at fastholde mennesker i det, de ikke ønsker.

Så når vi bruger betegnelsen Personlig Ledelse, arbejder vi med begge betydninger af overskriften; både at du som person bliver i stand til at lede dig selv, men også at du har mulighed for at finde den lederstil, der passer til dig – din egen personlige lederstil – den måde, du ønsker at være leder på. Og i nævnte rækkefølge, da vi tror på, at al god ledelse starter med Personlig Ledelse – ledelse af dig selv. 

Er du klar til at arbejde med dig selv?

Så tag et kig her

 

Del denne artikel