Hvad er dit mål

Personlig Ledelse handler om at sætte sig mål, men primært handler det om at finde ud af, hvem du er, når du er dig selv, som du er, når du er allerbedst, og hvordan du leder din egen tilstand derhen. For når du er i stand til det, er du et sted, hvor du bliver klar over, hvad de rigtige mål er for dig. Hvad er dit mål?

 

Da jeg, i 1999 blev stillet foran en af min karrieres største udfordringer, nemlig at mine daværende chefer havde ansat en ny mand til mit job, var det netop min evne til at styre min tilstand, der gjorde, at situationen endte som den gjorde, frem for at gå galt. At få at vide, at en anden mand skulle overtage mit job, og at jeg samtidig ikke var fyret, var ikke behageligt. Det stod endvidere ganske klart, at mine daværende chefer havde forventet, at jeg ville have smækket med døre og dermed løst deres problem. Det gjorde jeg ikke, ikke mindst på grund af min konkurrenceklausul, men også på grund af min chefs mange gentagelser af, at jeg bestemt ikke var fyret.

Der skulle tænkes hurtigt og i stedet for at miste hovedet, selvkontrollen og mit job, styrede jeg situationen hen i en retning, jeg kunne bruge til noget konstruktivt. Det, jeg sagde til mig selv ved den lejlighed, var: ”Jeg får dem ikke til at lave den beslutning om.” Derfor gjorde jeg det modsatte af, hvad de forventede. Ingen protester eller hidsige udbrud. Derimod var jeg hurtig og forklarede dem, hvilken rolle jeg så kunne se mig selv i fremover, nu de havde ansat en anden til mit, hidtidige, job. Det var de ikke forberedt på. Resultatet blev, at jeg selv formede et ønskejob, som jeg bestred, indtil jeg selv valgte at forlade firmaet for et endnu bedre job. Den eneste grund til, at jeg kunne håndtere situationen på denne måde og opnå det resultat som jeg ønskede mig var, at jeg var i stand til at lede min tilstand.

Personlig Ledelse handler om at sætte sig mål, men primært handler det om at finde ud af, hvem du er, når du er dig selv, som du er, når du er allerbedst, og hvordan du leder din egen tilstand derhen. For når du er i stand til det, er du et sted, hvor du bliver klar over, hvad de rigtige mål er for dig. Her er det dig der definerer målene og ikke målene, der definerer dig. Når du først har lært at lede din tilstand, vil du være bevidst om, hvor du er.

Først herefter – når du er i den rigtige tilstand – giver det mening at se på, hvilke mål, du ønsker dig.

Der er fem grundlæggende betingelser, der skal være til stede, for at nå et veludformet mål.

 

ET MÅL SKAL…

1. …formuleres positivt.

2. …være forankret somatisk – kropsligt.

3. …formuleres med den rigtige grad af detaljer og i den rette kontekst.

4. …være inden for din egen kontrol.

5. …kunne nås mens du er dig selv, både på vejen til målet når du når målet og samtidig må målet ikke forhindre dig i at nå andre signifikante mål.

 

Én ting er, at reflektere over hvad dine mål er, og hvordan du har tænkt dig at nå derhen. En anden ting er, at blive kompetent i forhold til at være klar over, om det mål du tror, er det rigtige for dig, nu også er det? For Personlig Ledelse handler også om at lære at reflektere over din egen position i forhold til dig selv, din læring, din verden og ikke mindst dine mål.

Alle mennesker lærer og udvikler sig på forskellige måder. En måde at illustrere de niveauer, en læringsproces gennemgår, tager udgangspunkt i kompetence-trappen.

 

Hvad er dit mål?

 

 

 

 

 

 

 

 

  • På trappens laveste trin, ubevidst inkompetent, ved du ikke, hvad du ikke ved.
  • På det næste trin, bevidst inkompetent, er du klar over, hvad det er, du ikke kan, og du er sikker på, du ikke ved, hvor du er på vej hen.
  • På næste trin, bevidst kompetent, skal du stadig bruge en hel del energi på at være bevidst og klar over, hvad du kan og vil, og på at styre hvor du er på vej hen.
  • På trappens øverste trin, ubevidst kompetent, er du så sikker på dig selv, dine evner, viden og retning, at det er blevet en vane. Det er ikke længere nødvendigt, bevidst, at tænke over det.

 

Formålet er at følge dig op af trappen til det øverste trin, så du bliver i stand til at være bevidst om, hvor kompetent du er i forhold til dig selv, hvor du er, og hvad du vil. Trappen er med til at håndgribeliggøre din bevidsthed om, hvilket trin du befinder dig på lige nu.

Personlig ledelse kræver hårdt arbejde. De ting du øver og træner, er dem, du bliver god til.

Del denne artikel