Gratis kapitel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få første kapitel af bogen “Gør det du er bedst til” Bind 1.

Forfattere Henrik Wenøe & Jesper Lemmich

Om bogen

Bogen giver dig en konkret anvisning på, hvordan du leder dig selv med 4-trins modellen Personal Leadership Spiral™ og New NLP™. Gennem historier fra vores egen dagligdag som ledere og coaches får du helt konkrete beviser på, hvorfor det giver så meget mere mening at starte med at fokusere på det, der allerede fungerer, når du skal lede dig selv og andre i det moderne informationssamfund, frem for at du søger at optimere dig frem gennem problemløsning, sådan som man gjorde det i det gamle industrisamfund.

Gør det du er bedst til! – 4 trin til personlig ledelse med New NLP™ er for dig, som gerne vil have succes med at lede dig selv og andre i en stadig mere kompleks verden, hvor beslutningerne skal tages hurtigt og præcist, og hvor det forventes af dig, at du er i stand til at bevare din beslutningsdygtighed, når det hele er ved at koge over.