Acuity Worlds Ledelsesrådgiver Erik Schwensen har formuleret klare og enkle principper for, hvad han mener med god ledelse. De består af fem grundlæggende elementer: Ærlighed, Loyalitet, Initiativ, Handlekraft og Situationsbestemt Ledelse. Principperne gælder både for dig som leder og for virksomhedens medarbejdere, men naturligvis også virksomhedens ejere og eventuelle bestyrelse.

Af Ledelsesrådgiver Erik Shewensen

Princippet om Ærlighed gælder ikke kun over for andre aktører. Det gælder også i høj grad over for dig selv. Du skal kunne se dig selv i øjnene hver dag og styrke dig selv i at opbygge og bevare den ærlighed, også over for andre aktører. Ærlighed er en af de allervigtigste ingredienser i bevarelsen af din troværdighed og gennemslagskraft som leder, specielt i tilspidsede og kritiske ledelsessituationer, hvor det er altafgørende for virksomhedens overlevelse, at dine medarbejdere tror på dig som leder, og at de tror på hinanden og sig selv.

Princippet om Loyalitet drejer sig først og fremmest om at opbygge og bevare en entydig loyalitet over for virksomhedens mission, vision og naturligvis de tilhørende strategier og de affødte opgaver, som du og dine medarbejdere løser og er en del af.

Princippet om Initiativ handler om rettidigt at tage eller gribe og bevare initiativet i forhold til det du beskæftiger dig med. Rettidige initiativer er forudsætningen for effektive opgaveløsninger, uanset hvilket niveau eller område du arbejder på. Samtidigt skaber det en naturlig egenmotivation og tilfredsstillelse, som selv den bedste lønforhandling ikke kan slå. Hvis du selv har prøvet at virkeliggøre et af dine egne initiativer, ved du, hvad jeg taler om her.

Princippet om Handlekraft hænger meget sammen med og kommer ofte i forlængelse af det foregående princip om initiativ. Princippet handler om evnen til at tage aktion. Det handler om evnen til at gøre, det der skal til, for at gøre en beslutning til virkelighed, at føre en beslutning ud i virksomhedslivet, og at gøre ord til handling. Det handler i bund og grund om en bevidst adfærdsændring, der resulterer i, at noget ikke er mere, som det var før, men som nu er, som ønsket.

Princippet om Situationsbestemt Ledelse drejer sig om at udøve lige præcis den ledelse og selvledelse, der er nødvendig i den pågældende situation, hverken mere eller mindre. Banalt kan du sige, men så enkelt er det og så enkelt kan det gøres. Kunsten er at opbygge og bevare evnen til at udøve en så dynamisk og mangfoldig lederstil hver eneste gang behovet opstår, både i forhold til dig selv og andre. Det kræver bl.a. mange forskelligartede ledelsesværktøjer, som jeg vender tilbage til.

Oplev Ledelsesrådgiver Erik Schwensen til Gratis inspirationsaften om Personlig Ledelse, som vi holder i samarbejde med IDA Ingeniørforening i København.

Del denne artikel