Sanseskarphed

Hvordan læser du dig selv og andre?

Når du vil lære at lede dig selv og andre, er det vigtigt, at du kan læse dine omgivelser. Hvis du ikke er i stand til at læse og afkode, hvad der sker omkring dig, er det svært at opnå en god kommunikation. De fleste mennesker kommunikerer intuitivt, og langt de fleste mennesker har en god fornemmelse for andres signaler. Men de ved ikke hvorfor, eller hvordan de har det, og derfor kommer de ofte til at lave fejlslutninger eller til at læse andre forkert. Jo mere præcist du ved, hvad det er, den anden kommunikerer, og jo mere præcist du ved, hvorfor og hvordan du ved det, jo mere præcist kan du aflæse andre og dine omgivelser. Kapitlet her handler om, hvordan du opfatter og kommunikerer med andre, og om hvordan du bruger dine sanser optimalt.

Sanseskarphed

Begrebet sensory acuity er engelsk og kan bedst oversættes med det danske ord sanseskarphed. Sensory Acuity handler om, hvordan du kan lære at blive skarp på, at høre hvad der er at høre, se det der er at se og mærke det, der er at mærke. Altså at bruge dine sanser optimalt i forhold til at indsamle den information, der er tilgængelig for dig.
Mange mennesker lever deres liv på en måde, hvor de ikke hører, hvad der bliver
sagt og ikke ser hvad der sker, men i stedet projicerer deres indre forestilling om den anden over på den anden. Resultatet bliver, at deres verdensbillede styres af deres egen fantasi, i stedet for det der reelt sker omkring dem. Mange mennesker tror, de er sammen med andre mennesker, men ofte er de reelt kun sammen med det indre billede – den opfattelse, de har af de mennesker, de mener at være sammen med. Deres egne forestillinger om deres omgivelser går ind og styrer deres virkelighed og dermed deres interaktion med andre mennesker. 
Høj acuity handler altså om at evne, og skærpe kontakten, til det, der virkelig sker omkring dig. For at kunne lede dig selv og andre, bliver du nødt til at kunne observere, hvad der sker omkring og i dig og være i stand til, ikke kun at høre hvad andre siger, men også at observere deres nonverbale signaler. Og ikke mindst at afkode om det hænger sammen eller ej. Det nytter ikke noget at stille en masse spørgsmål, hvis du alligevel ikke hører, og ser, hvad der bliver svaret. Samtidig er det vigtigt, at du er i en åben tilstand, så dine filtre er sat op på en måde, så du tager de relevante informationer ind.

I forhold til kommunikation med andre mennesker er acuity dog mere end blot sanseskarphed. Det er også en skarphed i at omsætte de sanseindtryk, du modtager via den anden persons nonverbale kommunikation, til en opfattelse og forståelse af den indre verden, som han eller hun oplever lige nu og her.

Hvis du har en høj acuity, betyder det altså, at du er i stand til at bruge dine sanser til at aflæse andre mennesker med stor præcision. Det vil sige, at du ikke blot hører de ord, de bruger – den verbale del af kommunikationen – men at du også er i stand til at ‘læse’ det, der ikke bliver sagt – den nonverbale del af kommunikationen. Du er med andre ord i stand til at se, høre og mærke, hvad mennesker ‘siger’, selv når de ikke verbalt siger noget. 

Er du klar til at tage springet til det næste niveau? Så tag et kig på vores ledertræning:

Del denne artikel