Coach uddannelse

Tag en certificeret coach uddannelse hos Acuity World

Vil du hjælpe andre til at nå deres mål så de performer optimalt, så er en uddannelse som coach hos os noget for dig! Som certificeret coach bliver du i stand til at hjælpe og vejlede mennesker, ansatte og virksomheder med udvikling og forandring. Vores grundlæggende arbejdsmetode er baseret på New NLP™, som i mere end 15 år har gjort vores studerende i stand til at skabe ekstraordinære resultater.

For os er god coaching og mentoring det at kunne lede og guide et menneske (klient, medarbejder eller kunde) således, at han eller hun kan tage en fundamental beslutning om, hvad der er rigtigt for ham eller hende og derefter straks handle. Tale bliver til handling, når du er sammen med den gode coach. Først da er coaching effektiv og ikke blot et par timers god snak.

For at du som coach og mentor kan blive i stand til at arbejde effektivt, er du nødt til først blive i stand til at lede dig selv – både mentalt og fysisk – således, at du bliver i stand til at holde rummet for den, du coacher. Det er derfor, vi kalder vores program for Personal Leadership Program – PLP™. Du skal kunne lede dig selv, før du kan lede og coache andre.

For at kunne coache og lede på et niveau, der er så dybt, at det virker, er det nødvendigt, at opbygge et helt sæt af færdigheder til blandt andet at aflæse og afkode kropslige signaler, at kunne forstå og bruge avan-
cerede sprogmønstre og meget mere. Dette tager tid og øvelse at lære. Derfor tager det mindst halvandet år at blive coach hos Acuity World.

På Coach uddannelsen arbejder vi med at:

 • Få dit budskab igennem med større gennemslagskraft.
 • Blive bedre til at aflæse andre personer.
 • Hjælpe dig selv og andre til at sætte formulerede mål.
 • Blive i stand til at aflæse andre personers interne og eksterne kommunikation
 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Den svære samtale

Informationer

FORMAT 1: 12 moduler a 3½ dage, afviklet over 3 år.

FORMAT 2: 16 moduler a 3½ dage, afviklet over 4 år.

UNDERVISERE: Direktør og Cheftræner Henrik Wenøe

NÆSTE STARTDATO: 22. maj 2018

STED: Acuity World, Havarthigården i holte

PRIS: 

CERTIFICERING: Du kan blive certificeret coach på 2 niveauer.

Niveau 1 (3 år): Certificeret PLP™ Performance Facilitator fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™ og med ret til at kalde dig Business Coach, når du har gennemfører 100 timers dokumenteret coaching.

Niveau 2 (4 år): Certificeret PLP™ Transformation Facilitator fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™ og med ret til at kalder dig Professional Coach & Mentor når du gennemfører 750 timers dokumenteret coaching.

Næste startdato

22. maj 2018
Varighed 3 år

Havarthigården i Holte

Første år af coachuddannelsen

Det første år af coach uddannelsen er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Modul 1:

Personlig Ledelse:

 • Lær at motivere dig selv og andre på et dybere plan.
 • Sæt rene og klare mål, nå dem, og skab markante resultater!

Modul 2:

Personlig Kommunikation

 • Målret din kommunikation til den enkelte, og øg din gennemslagskraft.
 • Styrk din sanseskarphed, og få fuld adgang til den non-verbale kommunikation.

Modul 3:

Personlig Coaching

 • Få coachingredskaber til at øge dine klienters performance.
 • Øg din kreativitet, og få konkrete værktøjer til at tænke i nye baner.

Modul 4:

Personlig Indlydelse

 • Styrk din evne til at skabe relationer til kunder og medarbejdere.
 • Afdæk andres købsstrategier, og lær, hvordan du kan aktivere disse.

Efter endt uddannelse bliver du certificeret med nedenstående beviser, afhængig af hvilken pakke du har købt:

 • PLP™ Practitioner certifikat fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™
 • NLP™ Business Practitioner certifikat fra Society of NLP™ (Gold + Platinumpakke)
Andet år af coachuddannelsen

Det andet år af coach uddannelsen er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Modul 1: Advanced Charisma Discovery

 • Find ind til din egen personlige kerne, så du kan fremstå autentisk.
 • Metaforer: Opdag den positive effekt, det kan have at bruge metaforer i storytelling

Modul 2: Advanced Motivation Design

 • Målret din kommunikation til den enkelte, og øg din gennemslagskraft.
 • Styrk din sanseskarphed, og få fuld adgang til den non-verbale kommunikation.

Modul 3: Advanced Talent Modelling

 • Få coachingredskaber til at øge dine klienters performance.
 • Øg din kreativitet, og få konkrete værktøjer til at tænke i nye baner.

Modul 4: Advanced Leadership

 • Styrk din evne til at skabe relationer til kunder og medarbejdere.
 • Afdæk andres købsstrategier, og lær, hvordan du kan aktivere disse.

På andet år bygger vi videre på det, du har lært på første år, hvor du blev introduceret til værktøjskassen. På andet år bliver værktøjerne integreret endnu dybere og gjort til dine egne. Du vil opleve, at din kommunikation bliver skarpere og mere effektiv, uanset hvem du står overfor, og du begynder ubevidst at følge med i en samtale på flere niveauer.

Som en del af uddannelsen udarbejdes et modelling-projekt, som har til formål at afkode en række personers mentale successtrategier.  Projektet sikrer, at du kommer i dybden med det, du har lært, så alle værktøjer og kompetencer bringes i spil og integreres som en naturlig del af din hverdag.

Efter endt uddannelse bliver du certificeret med nedenstående beviser, afhængig af hvilken PLP-pakke du har købt:

 • PLP™ Master Practitioner certifikat fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™
 • NLP™ Master Practitioner certifikat fra Society of NLP™ – Dr. Richard Bandler

Tredje år af coach uddannelsen

Det trejde år på vores coach uddannelse er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Efter 2 år har du kendskab til alle de teknikker og værktøjer, du kan bruge til at forme dit private og professionelle liv. På tredje del starter specialiseringen, hvor du kan fordybe dig i de aspekter, som er særligt relevante for dig.

Du får en personlig coach, som følger og instruerer dig i dit individuelle forløb. Uddannelsen er tilrettelagt, så du følger et hold på første år, men nu som assisterende træner. Du deltager i alle moduler, og forud for hvert modul får du personlig coaching, hvor vi tilrettelægger og justerer din egen udviklingsplan.

Efter at du har bestået første og andet år og har fulgt et hold som assisterende træner, har du mulighed for at blive certificeret PLP™ Performance Facilitator. Certificeringen sker på grundlag af et gennemført projekt og facilitering af 5 træningsaftener. Formålet med projektet er, at du manifesterer din læring i en opgave, hvor du går i dybden med et selvvalgt tema. Projektrapporten som omfatter 5-10 sider, indeholder en beskrivelse af, hvad projektet handler om, og hvordan det er gennemført , og hvilke tanker du, har haft med fokus på din egen refleksion af forløbet.

Du har også mulighed for at blive certificeret PLP™ Business Coach med ret til at kalde dig Executive Talent Coach. Udover ovenstående kræver det 100 timers dokumenteret coaching. 

Fjerde år af coach uddannelsen

Det fjerde år på vores coach uddannelse er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Nu går du skridtet videre og bringer dine færdigheder i spil over for dine kolleger eller andre. Du får til opgave at udvikle et program, så andre kan lære af dig. Det kan være i form af et kursus, en bog, en artikelserie… Valget er dit. Formålet er at manifestere det, som du har lært og specialiseret dig i. Vi arbejder under samme form som på trejde år, så du fortsætter med en personlig coach, som følger dig og støtter udviklingen af dit konkrete projekt.

Efter at du har bestået første, andet og tredje år og på dit frejde år af uddannelsen har fuldt et andet års hold, har du mulighed for at blive certificeret PLP™ Transformation Facilitator. Certificering sker på grundlag af gennemført projekt og facilitering af 5 træningsaftener. Formålet med projektet er, at du manifesterer din læring i form af en bog, artikel, kursus eller andet, der viser at du fuldt ud har integreret materialet.

Du har mulighed for at blive certificeret PLP™ Professional Coach & Mentor med ret til at kalde dig Executive Mentor & Advisor. Udover ovenstående kræver det 750 timers dokumenteret coaching

Pin It on Pinterest

Share This