Certificeret Coach

Vil du hjælpe andre til at nå deres mål så de performer optimalt, så er en uddannelse som coach fra Acuity World noget for dig!

Coach uddannelse for ledere

Ordet ”coaching” dækker over en lang række forskellige metoder til at hjælpe mennesker og organisationer til at nå deres mål. Forestil dig, at du kan coache en medarbejder derhen, hvor målene er klare
og opleves som opnåelige. At du kan hjælpe din medarbejder til en større parathed over for opgaver og forandringer – og at du også kan bruge værktøjerne på egen krop!

Hvad er en Coach

For os er god coaching og mentoring det at kunne lede og guide et menneske (klient, medarbejder eller kunde) således, at han eller hun kan tage en fundamental beslutning om, hvad der er rigtigt for ham eller hende og straks derefter handle. Tale bliver til handling, når
du er sammen med den gode coach. Først da er coaching effektiv og ikke blot et par timers god snak. For at du som coach og mentor kan blive i stand til at arbejde effektivt, er du nødt til at lede dig selv, både mentalt og fysisk – således, at du kan holde rummet for den, du coacher. Det er derfor, vi kalder vores program for Personal Leadership Program – PLP™. Du skal kunne lede dig selv, før du kan lede og coache andre.

 

Hvad indebærer en Coach Uddannelse?

Den komplette coach uddannelse består af 4 dele og er opbygget ligesom vores Personal Leadership Program PLP™ I, II, III og IV. Hver del består af 4 moduler a 3½ dage og minimum 5 træningsaftener.

Som en integreret del af vores coach uddannelse, er der planlagt en træningsaften ca. hver 2. uge, faciliteret af vores PLP III studerende, hvor tidligere og nuværende kursister/studerende kan komme og træne de værktøjer de har lært og få genopfrisket deres
PLP viden.

 

Første år af Coach Uddannelsen

Det første år af coach uddannelsen er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Modul 1:

Personlig Ledelse:

 • Lær at motivere dig selv og andre på et dybere plan.
 • Sæt rene og klare mål, nå dem, og skab markante resultater!

Modul 2:

Personlig Kommunikation

 • Målret din kommunikation til den enkelte, og øg din gennemslagskraft.
 • Styrk din sanseskarphed, og få fuld adgang til den non-verbale kommunikation.

Modul 3:

Personlig Coaching

 • Få coachingredskaber til at øge dine klienters performance.
 • Øg din kreativitet, og få konkrete værktøjer til at tænke i nye baner.

Modul 4:

Personlig Indlydelse

 • Styrk din evne til at skabe relationer til kunder og medarbejdere.
 • Afdæk andres købsstrategier, og lær, hvordan du kan aktivere disse.

Efter endt uddannelse bliver du certificeret med nedenstående beviser, afhængig af hvilken pakke du har købt:

 • PLP™ Practitioner certifikat fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™
 • NLP™ Business Practitioner certifikat fra Society of NLP™ (Gold + Platinumpakke)
Andet år af Coach Uddannelsen

Det andet år af coach uddannelsen er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Modul 1: Advanced Charisma Discovery

 • Find ind til din egen personlige kerne, så du kan fremstå autentisk.
 • Metaforer: Opdag den positive effekt, det kan have at bruge metaforer i storytelling

Modul 2: Advanced Motivation Design

 • Målret din kommunikation til den enkelte, og øg din gennemslagskraft.
 • Styrk din sanseskarphed, og få fuld adgang til den non-verbale kommunikation.

Modul 3: Advanced Talent Modelling

 • Få coachingredskaber til at øge dine klienters performance.
 • Øg din kreativitet, og få konkrete værktøjer til at tænke i nye baner.

Modul 4: Advanced Leadership

 • Styrk din evne til at skabe relationer til kunder og medarbejdere.
 • Afdæk andres købsstrategier, og lær, hvordan du kan aktivere disse.

På andet år bygger vi videre på det, du har lært på første år, hvor du blev introduceret til værktøjskassen. På andet år bliver værktøjerne integreret endnu dybere og gjort til dine egne. Du vil opleve, at din kommunikation bliver skarpere og mere effektiv, uanset hvem du står overfor, og du begynder ubevidst at følge med i en samtale på flere niveauer.

Som en del af uddannelsen udarbejdes et modelling-projekt, som har til formål at afkode en række personers mentale successtrategier.  Projektet sikrer, at du kommer i dybden med det, du har lært, så alle værktøjer og kompetencer bringes i spil og integreres som en naturlig del af din hverdag.

Efter endt uddannelse bliver du certificeret med nedenstående beviser, afhængig af hvilken PLP-pakke du har købt:

 • PLP™ Master Practitioner certifikat fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™
 • NLP™ Master Practitioner certifikat fra Society of NLP™ – Dr. Richard Bandler
Tredje år af Coach Uddannelsen

Det trejde år på vores coach uddannelse er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Efter 2 år har du kendskab til alle de teknikker og værktøjer, du kan bruge til at forme dit private og professionelle liv. På tredje del starter specialiseringen, hvor du kan fordybe dig i de aspekter, som er særligt relevante for dig.

Du får en personlig coach, som følger og instruerer dig i dit individuelle forløb. Uddannelsen er tilrettelagt, så du følger et hold på første år, men nu som assisterende træner. Du deltager i alle moduler, og forud for hvert modul får du personlig coaching, hvor vi tilrettelægger og justerer din egen udviklingsplan.

Efter at du har bestået første og andet år og har fulgt et hold som assisterende træner, har du mulighed for at blive certificeret PLP™ Performance Facilitator. Certificeringen sker på grundlag af et gennemført projekt og facilitering af 5 træningsaftener. Formålet med projektet er, at du manifesterer din læring i en opgave, hvor du går i dybden med et selvvalgt tema. Projektrapporten som omfatter 5-10 sider, indeholder en beskrivelse af, hvad projektet handler om, og hvordan det er gennemført , og hvilke tanker du, har haft med fokus på din egen refleksion af forløbet.

Du har også mulighed for at blive certificeret PLP™ Business Coach med ret til at kalde dig Executive Talent Coach. Udover ovenstående kræver det 100 timers dokumenteret coaching. 

Fjerde år af Coach Uddannelsen

Det fjerde år på vores coach uddannelse er bygget op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller flere Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener. 

Nu går du skridtet videre og bringer dine færdigheder i spil over for dine kolleger eller andre. Du får til opgave at udvikle et program, så andre kan lære af dig. Det kan være i form af et kursus, en bog, en artikelserie… Valget er dit. Formålet er at manifestere det, som du har lært og specialiseret dig i. Vi arbejder under samme form som på trejde år, så du fortsætter med en personlig coach, som følger dig og støtter udviklingen af dit konkrete projekt.

Efter at du har bestået første, andet og tredje år og på dit frejde år af uddannelsen har fuldt et andet års hold, har du mulighed for at blive certificeret PLP™ Transformation Facilitator. Certificering sker på grundlag af gennemført projekt og facilitering af 5 træningsaftener. Formålet med projektet er, at du manifesterer din læring i form af en bog, artikel, kursus eller andet, der viser at du fuldt ud har integreret materialet.

Du har mulighed for at blive certificeret PLP™ Professional Coach & Mentor med ret til at kalde dig Executive Mentor & Advisor. Udover ovenstående kræver det 750 timers dokumenteret coaching

Uddannelsesstart og priser

 

Næste holdstart 2021

Uddannelsesstart: Tirsdag den 15. juni. 2021

Sted: Acuity World, Havarthivej 6, 2840 Holte

Pris: Fra DKK 119.850 ekskl. moms

Modul 1: 15. – 18. juni 2021

Modul 2: 17. – 20. august 2021

Modul 3: 12 – 15. oktober 2021

Modul 4: 14 – 17. december 2021

Første dag kl. 17.00 – 21.00
Øvrige dage kl. 9.00 – 18.00

Acuity TALKS: 19. nov. 2021  

Master Class: 20. – 21. nov. 2021

Format 1: 12 moduler a 3½ dage, afviklet over 3 år.

Format 2: 16 moduler a 3½ dage, afviklet over 4 år.

Underviser: Direktør og Cheftræner Henrik Wenøe

 

Certificering: Du kan blive certificeret coach på 2 niveauer.

Niveau 1 (3 år): Certificeret PLP™ Performance Facilitator fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™ og med ret til at kalde dig Business Coach, når du har gennemfører 100 timers dokumenteret coaching.

Niveau 2 (4 år): Certificeret PLP™ Transformation Facilitator fra International Association of Personal Leadership – IAOPL™ og med ret til at kalder dig Professional Coach & Mentor når du gennemfører 750 timers dokumenteret coaching.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig en certificeret Coach Uddannelse, så kontakt os på +45 4448 4949 eller skriv til os her:

Hvem henvender en coach uddannelse sig til?

Vores coach uddannelse henvender sig til topledere, mellemledere og andre i erhvervslivet og det offentlige, som ønsker at opnå̊ det absolut bedste i deres professionelle og private liv. Uddannelsen er for dig, der opfatter din personlige ledelsesmæssige udvikling som noget af det allervigtigste for, at du også i morgen er der, hvor du ønsker at være. Gennem de seneste ti år, har vi haft flere end tusind personer igennem vores forløb/uddannelse, der ikke bare har fået indfriet deres forventninger, men reelt har fået det, de ønskede sig.

Hvorfor skal du tage en coach uddannelse?

Hvis du gerne vil hjælpe andre til at nå deres mål så de performer optimalt, så er en uddannelse som coach hos os noget for dig! Som certificeret coach bliver du i stand til at hjælpe og vejlede mennesker, ansatte og virksomheder med udvikling og forandring.  Forestil dig, at du som leder kan coache en medarbejder derhen, hvor målene er klare og opleves som opnåelige. At du kan hjælpe din medarbejder til en større parathed over for opgaver og forandringer og at du samtidig kan bruge værktøjerne på egen krop.

Uanset om du leder/coacher dig selv eller andre, vil vores coach uddannelse tage dig på en rejse, der begynder med opdagelsen af dit eget talent og dine personlige styrker. Vi bygger på det, du allerede er god til i dag. Coach uddannelsen lærer dig, hvor du kan fokusere dine indsatser der, hvor du ønsker, så det understøtter dig i at bevæge dig i retning af dine personlige og professionelle mål. Du vil opleve vejen til målet som meningsfyldt og du vil rent faktisk opleve at nå dine mål, så du kan fejre den succes, du ønsker dig. Denne form for ledelse bliver personlig og din måde at lede/coache på bliver en integreret del af, hvem du er som person/coach.

Hvilke virkemidler anvender vi i vores coach uddannelse?

Vores grundlæggende arbejdsmetode er baseret på New NLP™, som i mere end 15 år har gjort vores studerende i stand til at skabe ekstraordinære resultater. Det er en metode, vi bruger, når vi coacher individuelt, og når vi arbejder med at lette forandringer i grupper – både i teams og større organisationer. I Acuity World tager vi udgangspunkt i det, der allerede virker, fremfor at beskæftige os med det, der ikke virker, det vil sige problemet. Vi arbejder ud fra et anderledes paradigme og i forhold til NLP™ ud fra et nyt paradigme, som er det vi kalder for New NLP™. Vores erfaring er, at det giver en bedre drivkraft at have fokus på det, du gerne vil, fremfor det du allerede har gjort.

Det, der er fælles for de coachingmodeller, vi kender til, er, at de alle tager udgangspunkt i ”Nuet”/den nuværende situation og ”Målet” i modsætning til de fleste terapeutiske modeller, der med Freuds psykoanalyse i spidsen tager udgangspunkt i fortiden. Grundlæggende handler coaching om at stille følgende centrale spørgsmål: Hvor er du nu? Hvor vil du gerne hen? Hvad skal der til? Vi træner på alle niveauer – både mentalt og emotionelt og aktiv deltagelse og praktiske øvelser udgør en stor del af selve undervisningen.

Hvad er fordelene ved vores forløb?

 • Du får styrket dine personlige og sociale kompetencer.
 • Du kommer væk fra skrivebordet og ind i et inspirerende læringsmiljø.
 • Du får adgang til træningsaftener, der medvirker til, at din læring bliver integreret undervejs i uddannelsesforløbet.
 • Du lærer at relatere dit daglige arbejde, så det bliver let at anvende praktikken efterfølgende i virksomheden.
 • Du bliver taget ud af din daglige kontekst og får rum til refleksion

Derfor skal du vælge Acuity World

Det unikke ved vores tilgang er, at vi fokuserer på og arbejder med dine eksisterende styrker og hjælper dig med at finde din ”personlige” tilstand, som er helt unikt for dig, når du performer bedst muligt.

Med en coach uddannelse hos Acuity World, styrker vi dig i at:

 • Få dit budskab igennem med større gennemslagskraft.
 • Blive bedre til at aflæse andre personer.
 • Hjælpe dig selv og andre til at sætte formulerede mål.
 • Blive i stand til at aflæse andre personers interne og eksterne kommunikation.
 • Håndtere stress og konflikter.
 • Holde den svære samtale.

Hvor lang tid tager forløbet

For at kunne coache og lede på et niveau, der er så dybt, at det virker, er det nødvendigt, at opbygge et helt sæt af færdigheder til blandt andet at aflæse og afkode kropslige signaler, at kunne forstå og bruge avancerede sprogmønstre og meget mere. Alle teorier og redskaber bliver omdannet til opgaver, øvelser og erfaring, således at det, du har lært, udvikler sig til kompetencer og faktisk bliver en del af den, du er. Du vil opleve at få adgang til din karisma og din unikke coachstil. Alt dette tager tid og øvelse at lære. Derfor tager det mindst halvandet år at blive coach hos Acuity World.

 

Send os en besked

Info

Acuity World Kursus- & Uddannelsessted

Havarthivej 6, 2840 Holte

+45 4448 6969

info@acuityworld.com

CVR: 29623880