Chat with us, powered by LiveChat
Skab retning og handling med Meta Modellen Plus

Skab retning og handling med Meta Modellen Plus

Du bliver som leder, sælger og coach nødt til i første omgang at vide, hvad det er for en adfærd, du vil have, andre mennesker har, for at du kan stille de spørgsmål, som vil give dig de svar, du faktisk leder efter, og de handlinger du ønsker. Du bliver nødt til at...
Sådan sætter du mål, der bliver til virkelighed

Sådan sætter du mål, der bliver til virkelighed

Gratis inspirationsaften i god ledelse Her vil vi introducere dig for et målsætningsværktøj, som du kan bruge, når du skal sætte mål. Med det i hånden, kan du sikre, at du både sætter mål, der rykker og sætter mål, som du når.  Det målsætningsværktøj vi bl.a. bruger i...
Hvilken virkelighed gemmer der sig bag dit sprog?

Hvilken virkelighed gemmer der sig bag dit sprog?

Når du taler med andre, bruger I sproget til at kommunikere gennem. Sproget er ofte uspecifikt og mangelfuldt i forhold til at udtrykke den komplekse verden, vi lever i. Sprogets mere eller mindre generelle ord og vendinger har forskellig betydning for dig i forhold...
Hvordan er din opfattelse af tid?

Hvordan er din opfattelse af tid?

Kulturelle tidsforståelser Der er store kulturelle forskelle på den måde, du kan forstå tid. I Nordeuropa og USA har vi det, som Edward T. Hall kalder monokron tidsopfattelse; vi foretrækker at gøre én ting af gangen. I NLP kalder vi det at leve through time. Livet...
Hvordan oplever du verden?

Hvordan oplever du verden?

Submodaliteter har stor betydning for vores model af verden, for vores måde at genkalde os oplevelser på, for de måder vi forestiller os fremtiden på, og for alt hvad vi tænker. Vores indre model af verden er afgørende for, hvordan vi oplever den ydre verden, da...
Ved du hvilket repræsentationssystem du benytter?

Ved du hvilket repræsentationssystem du benytter?

Der findes forskellige redskaber og teknikker, du kan bruge til at finde frem til, hvilket repræsentationssystem du selv og andre benytter. Gennem de kropslige signaler som vejrtrækning, taletempo og øjenbevægelser afsløres det repræsentationssystem, der er aktivt....

Pin It on Pinterest