Beyond Selling

Handler om vores tilgang og hvorfor vi tager afsæt i det, der allerede virker for kunden, i stedet for problemer og pains

Start med det, der virker!

Hos Acuity World har vi erfaret at virksomheder og individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker, fremfor at lade problemer og svagheder sætte dagsordnen. Derfor tager vi afsæt i de talenter og styrker, der allerede er hos den enkelte sælger, og derfra realiserer vi deres fulde potentiale.

Skab bæredygtige resultater

Vi oplever, at personer, der har succes med at sætte sig attraktive mål og nå dem, vælger at tage afsæt i dét de er gode til  og det, der allerede virker for dem. 

Disse personer sætter deres mål ud fra en tilstand af indre styrke og en positiv selvopfattelse. På Personal Selling Program – PSP™ træner vi deltagerne i at blive væredygtige, så de kan skabe bæredygtige resultater for kunderne og sig selv. 

Fokus giver nye muligheder

Hos Acuity World mener vi, at det giver en bedre drivkraft at have fokus på det, du gerne vil opnå, fremfor det du allerede har gjort.

Hvis der er håb i fremtiden, er der kraft i nutiden.

Det er afgørende for vækst og succes at have god kontakt til andre. Jo højere følelsesmæssig og social intelligens du har, jo lettere er din vej til vækst og succes, da det er en forudsætning for en sund relation til kunderne.

Grund-idéen i vores salgstræning

Der er gennem mange år blevet udbudt salgstræninger under forskellige betegnelser som: Strategic Selling, Solution Selling, SPIN Selling, Selling with Integrity, Value based Selling, Consultative Selling, Challenger Sales and Insight Selling.

Alle disse systemer og mange andre har på hver deres måde bidraget til at løfte “salg” fra at være noget, der bare skete, til en proces, der kan læres.

Disse modeller har dog også det til fælles, at den underliggende idé – som vi kalder paradigmet – tager udgangspunkt at finde og løse problemer.  

“Mit gode samarbejde med Acuity World har først og fremmest åbnet øjnene for, hvordan man kan arbejde anderledes med salg. Ved hjælp af Satisfaction Cycle©, har mit globale salgsteam fået et værktøj, der er nemt at anvende og det har både øget motivationen og skabt resultater. Selvom samarbejdet til tider var meget personligt og gik tæt på, har Acuity World været rigtig god til at fange opmærksomheden og engagementet hos de forskellige medarbejdere, så de har fået lyst til at bidrage og være med til at bakke op om et nyt og fælles sprog i virksomheden”.

Michael Stanley Pedersen, NKT Photonics, Chief Executive Officer, 2018.

Sådan skaber du loyale kunder med The Satisfaction Cycle®

Vores Personal Selling Program, PSP™ tager udgangspunkt i modellen The Satisfaction Cycle®. Den er udviklet af vores amerikanske partner Dr. Joseph Riggio. Han har skabt modellen ved brug af banebrydende neurovidenskab og lingvistiks forskning omkring kommunikation og indflydelse blandt eller sælgere og salgschefer.

The Satisfaction Cycle® er en model til effektiv kommunikation og indflydelse i enhver professionel situation og modellen er grundlaget alt vores arbejde med salg og salgstræning. 

Denne model er designet til at sikre høj kundetilfredshed og dermed høj kundeloyalitet.

Hvad får du

På Beyond Selling får du de bagvedliggende ideer, som vi arbejder med på  Personal Selling Program – PSP, der understøtter dig i at:  

  • Arbejde strategisk med dine kunder
  • Skabe samlede løsninger til dine kunder, der matcher deres ønsker og behov
  • Arbejde med et fokus på værdiskabelse for dine kunder  
  • Arbejde konsulterende i stedet for belærende og sælgende, så du hurtigere kan blive en “trusted advisor”
  • Udfordre kunden på det rigtige tidspunkt i processen, hvor kunden er klar til at blive udfordret
  • Handle etisk og med din integritet i behold

Paradigmeskift – hele vejen

Vi lever i dag i en verden med langt større kompleksitet og konstante forandringer, der stiller krav til, hvordan vi ser på hinanden og de systemer, som vi er en del af. Hos Acuity World mener vi, at virksomheder i dag langt bedre beskrives ved hjælp af dynamiske modeller (kaosmodeller) end ved brug af mekaniske modeller (simple og lineære modeller).

Det betyder, at det der i dag sætter grænser for, hvilke muligheder et individ eller virksomhed kan opnå, tager afsæt i de elementer, som allerede fungerer bedst for en person eller en virksomhed. Derfor giver det ikke længere mening at bruge de traditionelle salgsmodeller, som alle tager udgangspunkt i at finde og løse problemer.

Få den bedste læring ved at kombinere vores programmer

Beyond Selling er bare en enkelt del under vores PSP™ online program, der iøvrigt inkluderer:

Customer Development Strategy
The Hunter Program
Virtual Customer Meeting
Transformative Sales Meeting

 
Du kan vælge at tage programmerne enkeltvis eller kombinere dem. Det er imidlertid en klar fordel at kombinere programmerne, sådan at du får træning og kompetencer i forhold til at håndtere hele købsprocessen.

Skræddersyet workshop

 

Book en af vores trænere til en workshop i din virksomhed, hvis I vil inspireres og få nye idéer til at udvikle personlige og sociale kompetencer.
For mere information kontakt os på:

+45 4448 6969 / Info@acuityworld.com